BOŞANDIĞIM KOCAMIN SOYADINI KULLANABİLİR MİYİM?

BOSANDIGIM KOCAMIN SOYADI

BOŞANDIĞIM KOCAMIN SOYADINI KULLANABİLİR MİYİM?

”Boşandığım kocamın soyadını kullanabilir miyim? ” sorusunun cevabı Evet, aşağıda açıkladığımız durumlarda eski kocanızın soyadını kullanabilirsiniz. Ülkemizde nüfus bağı erkek eş üzerinden yürümektedir. Evlilikle beraber kadın eş kocasının nüfusuna geçerek soyadını almaktadır. Boşanma halinde ise, kadın eş bekarlık nüfusuna geri dönmektedir. Ancak akla gelen ilk soru evlilikle soyadı değişen ve çevresi tarafından kocasının soyadı ile tanınan kadının boşanma halinde aynı soyadı kullanıp kullanamayacağıdır.

Boşanma durumunda kadının menfaati bulunması ve bu durumun kocaya zarar vermemesi koşuluyla kadın boşansa bile eski kocasının soyadını kullanabilecektir. Kadın bu konuda menfaatinin varlığını ve soyadının kullanımının kocaya zarar vermeyeceğini kanıtlamakla yükümlüdür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.03.2009 Tarihli 2009/19005 E. 2009/5094 K. ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2004/5317 E. 2004/5992 K. sayılı ilamlarında menfaatin kanıtlandığından bahisle eski eşin soyadının kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

  • “…Toplanan delillerden, tarafların 26 yıl evli kaldıkları, davacı kadının bu süre içinde çeşitli üniversitelerden mezun olduğu ve diplomalarında, yüksek lisans tezlerinde, katılım belgelerinde, sertifikalarında, bankacılık işlemleri ile emeklilik işlemlerinde evlilik soyadını kullandığı anlaşılmaktadır. Toplanan delillerle davacının davalının soyadını kullanmasının davalıya bir zarar vermeyeceği, davalının soyadını kullanılmasında davacının menfaatinin bulunduğu kanıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 173/2. maddesi koşullan gerçekleşmiştir. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2007/19005 E., 2009/5094 K. sayılı ve 19.3.2009 tarihli kararı)
  • “…Davacı kocasının soyadının kullanmasına karar verilmesini istemiştir. Taraflar 31.3.1997´de boşanmış, dava ise 7.11.2003´te açılmıştır. Medeni Kanununun 178. maddesi, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakkının boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmesi ile zamanaşımına uğrayacağını hükme bağlamıştır. Zamanaşımı definin davaya cevap süresi içersinde ileri sürülmesi halinde incelenmesi imkan dahilindedir. Davalı cevap dilekçesinde zamanaşımı defi´ni ileri sürmemiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında işin esasının incelenmesi gerekirken hak düşürücü süre olarak algılanıp, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır…”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2004/5317 E. 2004/5992 K. sayılı ve 10.05.2004 tarihli kararı)

Boşanılan eşin soyadının kullanılmak istendiği boşanma davası ile ileri sürülebileceği gibi eğer boşanma davası ile istenmediyse, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde de yeni bir dava açılarak ileri sürülebilmektedir.

Eğer koca olarak eşinizin soyadınızı kullanmasını istemiyorsanız; koşulların değişmesi ya da haklı bir nedene dayanarak eski eşinizin soyadınızı kullanmasına itiraz edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir