BOŞANMA DAVASINDA ERKEK EŞ NAFAKA ALABİLİR Mİ?

NAFAKA

Boşanma davasında erkek eş nafaka alabilir mi?

Boşanma davalarında üç çeşit nafakaya hükmedilmektedir. Bunlar yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakasıdır. Nafakaya hükmedilmesi kararı sadece kadın ve çocuklar için değildir. Erkek eş için de nafakaya hükmedilebilir ve kadın eş erkek eşe nafaka ödemekle yükümlü hale gelebilir.

Yargıtay tarafından boşanma sonucu yoksulluğa düşecek ağır kusurlu olmayan erkeğe, ekonomik durumu yerinde olan kadın eşin, yoksulluk nafakası vermek zorunda olduğuna hükmedilmiştir. Erkek eşe nafaka hükmedilmesi için ağır kusurlu olmaması ve kadın eşin ekonomik durumunun yerinde olması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ağır kusurlu olmayan ve kadının ekonomik durumun yerinde olması halinde, işi, evi ve malvarlığı olmayan erkeğe, ayda 9 bin lira kazanan evi ve arabası bulunan doktor karısının ödediği 250 TL nafakayı ‘az’ diye bozdu. Yargıtay, mahkemeden erkeğe ‘hakkaniyete uygun’ nafaka bağlamasını istedi.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadının doktor olarak çalıştığı aylık 9 bin TL geliri, evi ve arabası olduğu, erkeğin ise herhangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunmadığı anlaşılmış, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre erkek lehine takdir edilen yoksulluk nafakası az olduğuna hükmedilmiştir. Mahkemece TMK’nın 4. maddesindeki Hakkaniyet İlkesine dikkat çekilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir