Gayrimenkul hukuku scaled

GAYRİMENKUL HUKUKU

ECE UNCU HUKUK BÜROSU olarak Gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerin yaşadığı tüm hukuki ihtilafların çözümü, tapu işlemlerinin takibi, ilgili idari birimlerle irtibat kurulması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU tarafından gayrimenkul hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanununa ilişkin Hukuk Danışmanlığı (Apartman/Site Danışmanlığı)
 • Mirastan mal kaçırma nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
 • İmar uygulamasından kaynaklanan Tapu İptali ve Tescili Davası
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Müdehalenin Men’i ve El atmanın Önlenmesi Davaları
 • İşgal Tazminatı ( Ecrimisil) Davası
 • Önalım (Şufa) Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şüyu) Davası
 • Kamulaştırma Davaları, Acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız El atma Davası
 • Kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi Düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış Vaadi Düzenlenmesi
 • Taşınmaz malların alım-satımı konusunda hukuki bilgilendirme ve tapu işlemlerinin takibinin yapılması
 • İpotek Tesisi ve İpotek Kaldırma İşlemleri
 • Kat Mülkiyeti Davaları (Apatman Sorunları)
 • Zarar Tespit Davaları
 • Geçit Hakkı Davaları
 • Tespit Davaları
 • İştira,Şufa Ve Vefa Davaları
 • Rehin Hakkı

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al