Icra Hukuku scaled

İCRA HUKUKU

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU olarak İcra Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı ekibimizle birlikte kapsamlı araştırmalar yapmaktayız. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU tarafından icra hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Alacağın tahsili amaçlı icra takipleri
  • İcra Takiplerine İtiraz
  • Kambiyo Senetlerinin İcraya Konulması
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • Varlık Şirketleri ile uyuşmazlık çözümleri
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al