Is hukuku scaled

İŞ HUKUKU

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU olarak işçi müvekkillerin yaşam koşullarının bilincinde, işveren müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU tarafından iş hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Arabuluculuk görüşmelerinin başlatılması ve görüşmelere katılım sağlanması
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş Kazalarından ve İş Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al