miras hukuku scaled

MİRAS HUKUKU

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU olarak miras hukuku alanında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Miras kalan tüm menkul/ gayrimenkuller, banka hesapları, kıymetli eşyaların paylaştırılması veyahut hak talep edilmesi alanında hukuki destek sağlanmaktadır.

AV.ECE UNCU HUKUK BÜROSU tarafından miras hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Mirastan Mal Kaçırma (muris muvazaası) Davası
 • Muvazaalı( Danışıklı) Miras Hukuku İşlemlerine Karşı İptal Davaları
 • Ortaklığın giderilmesi/ İzale-i Şuyu Davası,
 • Ölünceye Kadar bakma Sözleşmesi Düzenleme
 • Borca batık Mirasın Reddi Davası
 • Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması Davası
 • Mirasta Tenkis Davası
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
 • Tereke Davaları ( Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları )
 • Mirasçılık Belgesinin alınması
 • Ölenin mirasının tespit edilmesi
 • Mirastan Çıkarılma Davaları
 • Mirastan Feragat Davaları
 • Vasiyetname Düzenlenmesi, Vasiyetname açılması ve Vasiyetnamenin İptali Davaları
 • Miras Paylaştırılması Sözleşmesi

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al