tazminat hukuku scaled

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası, boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir.

Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır.

Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise; kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vehameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Tazminat davalarına giren avukatlar için halk arasında tazminat avukatı gibi sıfatlar kullanılmaktaysa da Türkiye’de henüz böyle bir avukatlık uzmanlık alanı tanımlanmış değildir. Avukatlık büromuz, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hukuki hizmet sunmaktadır.

AV. ECE UNCU HUKUK BÜROSU tarafından tazminat hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Davası
  • Hatalı Doktor Uygulamalarından Kaynaklanan Tazminat Davası (Malpraktis Davaları)
  • Boşanma Davası ile birlikte açılan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Haksız Fiillerden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları
  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Davaları

Faaliyet Alanlarımız

Bilgi Al